ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้มากกว่า 900 การวัด และยังสามารถเรียกดูรายงาน และส่งออกข้อมูลได้

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดฝุ่น PM1, PM2.5, PM10 และก๊าซ แบบออนไลน์ (Ambient air quality monitoring) แบรนด์ ECOMESURE รุ่น ECOMSMART ประเทศฝรั่งเศส อ่านค่าออนไลน์บน web platform

อ่านเพิ่มเติม
วัดอุณหภูมิและความชื้น โพรบสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระ สามารถเชื่อมต่อโพรบได้สูงสุด 150 โพรบภายในระบบเดียวแจ้งเตือนทางอีเมล SMS หรือบนเว็บไซต์โดยตรง หากข้อมูลอุณหภูมิความชื้นมีความผิดปกติ
อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการใช้หรือกำจัดก๊าซจากสารอินทรีย์ระเหยและก๊าซมีเทน ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นสารเคมีอันตราย หากมีการรั่วไหลหรือปล่อยออกสู่บรรยากาศต้องมีการควบคุม เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมีการใส่ใจ

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องฝุ่นละอองเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญมากในปัจจุบัน ในหลายพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบค่าฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลา เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้คนในพื้นที่ได้รับความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อภัยของฝุ่นละออง

อ่านเพิ่มเติม

pH ย่อมาจาก potential of hydrogen ion เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดหรือเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไอออน (H+)  เอ็นเทคฯ ขอแนะนำเครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการไทเทรตมีการใช้งานอย่างหลากหลายทั้งในกระบวนงานวิจัยและพัฒนา (research and development) ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การไทเทรตหาปริมาณซีโอดี (COD) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (hardness) และความเป็นด่าง (alkalinity) รวมทั้งการตรวจสอบตัวอย่างในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ในอุตสาหกรรมยา ได้แก่การหาปริมาณแอสคอบิก (ascorbic acid) ในวิตามินซีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่นการปริมาณซัลไฟด์ในไวน์

อ่านเพิ่มเติม

 โดยส่วนใหญ่ ในโรงงานอุตสากรรม จะต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน เพื่อป้องกันระบบขัดข้องหรือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการมีเครื่องมือที่สามารถช่วยประเมินการทำงานของระบบได้เบื้องต้น หรือสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และยังสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้ทันเวลา โดยไม่ทำให้ระบบหรือกระบวนการเกิดการหยุดกะทันหัน ซึ่งกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยทำให้การซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม

Gasurveyor 700 (GS700) ใช้เทคโนโลยีตรวจจับการรั่วของก๊าซโดยอาศัยหลักการอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ตรวจจับก๊าซติดไฟในรูปแบบ LEL และ %Vol โดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด เลือกเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ เช่น PPM, O2, CO, H2S กำหนดค่าโหมด Barhole ได้ น้ำหนักเบาและทนทาน มีระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP55

อ่านเพิ่มเติม

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผู้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TÜVSÜD โดยมีตราประทับ “enviro” หมายถึง ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและตัวกลาง โดยที่ขอบเขตของ”enviro” จะกล่าวถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพลังงานด้านไฟฟ้า อากาศอัด ตลอดจนการตรวจสอบความร้อนและความเย็น และในส่วนของประสิทธิภาพของตัวกลาง ผู้เชี่ยวชาญของ “enviro” จะให้ความสำคัญกับอัตราการใช้ก๊าซและน้ำ

อ่านเพิ่มเติม
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.