สารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) คือ สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถระเหยเป็นไอได้ในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันปกติ ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย และรั่วซึม (Fugitive Emission) ได้ง่าย หากมีการปล่อยออกและสะสมในบรรยากาศเป็นจำนวนมาก จะส่งผลต่อระดับชั้นโอโซนของโลก ทำให้ความสามารถของชั้นโอโซนในการทำหน้าที่ป้องกันรังสี UV ที่ตกกระทบมาถึงโลกลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และหากสาร VOCs เข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระบบภูมิคุ้มบกพร่อง ระบบประสาทถูกทำลาย เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืด แสบตา หายใจลำบาก และหากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้หมดสติ แต่ถ้าสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะทำให้เยื่อหุ้มปอดถูกทำลายในที่สุด สารบางตัวมีปัจจัยเสี่ยงก่อการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซมีเทน เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ได้มาก ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำนาข้าว ปศุสัตว์ ในทางอุตสาหกรรมใช้ในการเผาไหม้มวลชีวภาพ การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซมีเทนนี้เป็นก๊าซที่ไวไฟสามารถระเบิดได้ และหากสูดดมเข้าไปยังก่อให้เกิดอัตรายโดยจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไปจนถึงหมดสติ

การตรวจวัดการรั่วไหลของสารเคมีนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านความปลอดภัย หรือด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำไปวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผล (Leak Detection and Repair Program, LDAR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการรั่วไหลต่อไปได้อีกด้วย

ตัวช่วยสำหรับการตรวจวัดการรั่วไหลและการปล่อยก๊าซ เทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด (Optical Gas Imaging, OGI) เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการ ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถตรวจวัดได้แม้ความเข้มข้นของก๊าซจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม  และไม่ว่าจะเป็นในสภาวะที่รุนแรงของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ EyeCGas®  ยังเป็นกล้อง OGI เพียงตัวเดียวที่ได้รับการรับรอง ATEX zone 2 และ UL class I Div II, สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่เป็นอันตรายได้

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณศิริพร ศรีลิบุตร  โทร. 02-779-8888 ต่อ 301 หรือ 092-282-3334