การวัดอัตราการไหลและพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผู้ผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TÜVSÜD โดยมีตราประทับ “enviro” หมายถึง ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและตัวกลาง โดยที่ขอบเขตของ”enviro” จะกล่าวถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพลังงานด้านไฟฟ้า อากาศอัด ตลอดจนการตรวจสอบความร้อนและความเย็น และในส่วนของประสิทธิภาพของตัวกลาง ผู้เชี่ยวชาญของ “enviro” จะให้ความสำคัญกับอัตราการใช้ก๊าซและน้ำ

แล้วเราจะวัดการใช้ได้อย่างไร?
โดยส่วนใหญ่ บริษัทไม่ได้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดติดตั้งอยู่ถาวร และการวัดโดยไม่รบกวนกระบวนการผลิตเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดการวัดนี้ทีมโครงการของ “enviro” ได้ใช้ FLUXUS G601 CA Energy แบบพกพาหลายเครื่องด้วยกัน ซึ่งเครื่องนี้สามารถใช้เพื่อพัฒนางาน รวมไปถึงการใช้สำหรับตรวจสอบและ audits โรงงาน อีกทั้งยังสามารถวัดได้ทั้งของเหลวและก๊าซ ตลอดจนพลังงานความร้อนที่ใช้กับของเหลว เช่น heating และ cooling capacity  การวัดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญของ “enviro” เนื่องจากสามารถวัดอัตราการไหลของอากาศอัดได้โดยไม่ต้องไปรบกวนกระบวนการผลิต ซึ่งอากาศอัดเป็นตัวกลางที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบรรจุขวดเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ เช่น การขับเคลื่อนเครื่อง pneumatic และการเป่าขวด PET แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงจำเป็นต้องตรวจสอบอัตราการใช้ของก๊าซและน้ำอย่างถูกต้อง


ทางบริษัทฯ ขอแนะนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ค่ะ
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ รุ่น FLUXUS G601 CA Energy ผลิตภัณฑ์ Flexim ประเทศเยอรมนี

-  ช่วงการวัดอัตราการไหลตั้งแต่ 0.01 ถึง 25 m/s สำหรับของเหลว และ 0.01 ถึง 35 m/s สำหรับก๊าซ (ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ)
-  มี transducer หลากหลาย สามารถวัดอัตราการไหลในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตั้งแต่ 6 mm ถึง 2100 mm (6000 mm สำหรับของเหลว) โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ
-  วัดได้พร้อมกัน 2 channel และมีหน่วยความจำสำหรับบันทึกข้อมูล
-  แบตเตอรี่แบบ Li-ion สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 14 ชั่วโมง
-  สามารถเชื่อมต่อกับ Pt100/Pt1000 สำหรับวัดอุณหภูมิเพื่อดูประสิทธิภาพด้านพลังงาน
- ใช้งานกับตัวกลางที่มีอุณหภูมิ -40°C ถึง 200°C สำหรับก๊าซ และ -190°C ถึง 600°C สำหรับของเหลว