เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer

 

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ Datalogger


เครื่องวัด pH / คุณภาพน้ำมันทอด / อุณหภูมิแบบอินฟาเรด / pH meter / Cooking oil tester / Infrared thermometer


ดาวโหลด Brochure : Measuring Instrument for foods and pharmaceutical
สนใจผลิตภัณฑ์ โทร : 02 779 8888 ต่อ 331 หรือ Line ID: @goodmeters