Gasurveyor 700  
เครื่องมือตรวจจับการรั่วของก๊าซแบบพกพา
Gasurveyor 700 (GS700) ใช้เทคโนโลยีตรวจจับการรั่วของก๊าซโดยอาศัยหลักการอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือที่มีการกำหนดค่าได้สูงและใช้งานง่าย ซึ่งเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ประโยชน์จากก๊าซในด้านสาธารณูปโภค มีฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูลอัจฉริยะรวมทั้งมีตัวเลือกแผนที่ GPS ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูล ระบบการจัดการเครื่องมือช่วยเพิ่มการจัดการปรับปรุงอย่างรวดเร็วโดยให้การเข้าถึงรายงานการใช้งานภาคสนาม ประวัติการสอบเทียบ การค้นหาแผนที่ และรายงานอื่นๆ ทำให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น เครื่องมือ GS700 ทำให้รู้แหล่งก๊าซรั่วได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นก๊าซจากท่อหรือก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ สามารถกำหนดค่าเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งการตั้งค่าและภาษา โดยสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ ดังนี้

โหมดการใช้งาน
- Gas Leak Outdoors ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดก๊าซโดยผ่านทาง
หัววัดบริเวณที่สงสัยว่าจะมีการรั่วของก๊าซเกิดขึ้น
- Purge ช่วยในการกำจัดก๊าซสำหรับการติดตั้งท่อ
- Search ใช้สำหรับตรวจจับการรั่วของก๊าซแบบรวดเร็ว
- Barhole ทำให้ตรวจจับการรั่วของก๊าซบริเวณใต้ดินได้
- Confined Space ใช้ด้านความปลอดภัยเมื่อเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่อับอากาศซึ่งอาจจะมีก๊าซอันตรายอยู่
111
111
111

11
คุณลักษณะเด่นของเครื่องมือ GS700
- ตรวจจับก๊าซติดไฟในรูปแบบ LEL และ %Vol โดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด
- เลือกเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ เช่น PPM, O2, CO, H2S
- กำหนดค่าโหมด Barhole ได้
- มีการแจ้งเตือนแบบ 360°
- น้ำหนักเบาและทนทาน
- มีระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP55