สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวเอ็นเทคฯ ฉบับนี้ขอแนะนำระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการรั่วไหลของก๊าซ ความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มักขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ และปริมาณก๊าซที่รั่วไหล 
ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซเพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดหาและติดตั้งระบบ
ตรวจจับก๊าซรั่ว พร้อมระบบแจ้งเตือน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Oldham :

Oldham มีประสบการณ์กว่า 100 ปีในด้านความปลอดภัย, ระบบตรวจจับก๊าสและเพลิงไหม้ Oldham SAS มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอาร์ราส
ประเทศฝรั่งเศส และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม Oldham มีพนักงานหลายร้อยคนทั่วโลกพร้อมกับการดำเนินงานใน
ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, จีน, อินเดีย และเยอรมนี ภารกิจของ Oldham คือการเป็นผู้ให้บริการระบบตรวจจับก๊าสแบบ fixed-point ที่ดีที่สุดในโลก
ผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของแอพพลิเคชั่นได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์
www.oldhamgas.com

องค์ประกอบของระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว Oldham มีดังต่อไปนี้
1) เครื่องควบคุม (Controllers)

111

1.1) MX43

- รองรับการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้ทั้งแบบ Analog และ Digital (Modbus)
ได้สูงสุดถึง 32 เซ็นเซอร์
- การเดินสายสัญญาณแบบดิจิตอล (RS485 Modbus RTU) ช่วยให้คุณ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายสัญญาณ
- หน้าจอกราฟฟิกขนาดใหญ่
- หน่วยบันทึกข้อมูล USB Data logging
- มาตรฐาน SIL-1 ตาม IEC/EN 61508 และมาตรฐานความปลอดภัย EN 50402

 

1.2) MX32

-รองรับการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ได้ทั้งแบบ Analog และ Digital (Modbus)
ได้สูงสุดถึง 8 เซ็นเซอร์
-การเดินสายสัญญาณแบบดิจิตอล (RS485 Modbus RTU) ช่วยให้คุณ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายสัญญาณ
- หน้าจอกราฟฟิก LCD back-lit 5”
- รองรับหลายภาษา ง่ายต่อการใช้งาน

11
11

2)  เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่ว (Detectors/ Transmitters)

2.1) OLCT 10
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4-20 mA Analog และไม่มีหน้าจอ
- หัวเซ็นเซอร์ประเภท catalytic bead, electrochemical หรือ semi-conductor
- วัดก๊าซไวไฟ, ก๊าซพิษ และก๊าซสารทำความเย็น (CO, NO, NO2, Methane, Propane,
Butane, Hydrogen, LPG, NGV และfreons) อ้างอิงตามมาตรฐานความปลอดภัย EN 14624
เกี่ยวข้องกับการควบคุมสาร R134a
- สำหรับใช้ในเชิงการพาณิชย์ (ห้องหม้อต้ม, โรงพยาบาล, ลานจอดรถ ฯลฯ)
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX 3G สำหรับใช้ใน zone 2 (ยกเว้นเซนเซอร์ประเภท semi-conductor)

2.2) OLCT 10N
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Digital และไม่มีหน้าจอ
- หัวเซ็นเซอร์ประเภท catalytic bead หรือ electrochemical
- วัดก๊าซออกซิเจน, ก๊าซไวไฟ, ก๊าซพิษ
- วัดก๊าซประเภท O2, CO, H2S, NH3, NO, NO2, Methane, Propane, Butane และ Hydrogen
- สำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา (ห้องปฏิบัติการ, ห้องทำความเย็น, โรงพยาบาล,
ห้องหม้อต้ม, บำบัดน้ำ เสีย ฯลฯ)
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX 3G สำหรับใช้ใน zone 2
- ใช้สำหรับเครื่องควบคุม MX43

 

2.3) OLCT100
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ analog 4-20 mA และไม่มีหน้าจอ
- SIL2 รองรับสำหรับ LEL, O2, CO, H2S, NH3, CO2
- วัดก๊าซไวไฟ, ก๊าซพิษ หรือก๊าซสารทำความเย็นและออกซิเจน
- หัวเซ็นเซอร์ประเภท electrochemical, infrared หรือ semi-conductor
- ออกแบบสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
- รองรับแบบป้องกันการระเบิด (explosion-proof) หรือ รุ่นที่ป้องกันความปลอดภัยด้านในและ
สแตนเลส
- รุ่นทนอุณหภูมิสูงถึง 200ºC

 

2.4) iTrans 2
- วัดก๊าซไวไฟ, ก๊าซพิษ, ก๊าซออกซิเจน
- การสอบเทียบแบบไม่ล่วงล้ำ (Non-Intrusive Calibration)
- เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซอินฟราเรดอัจฉริยะ
- เชื่อมต่อแบบ HART Communication Protocol (NEW)
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ MODBUS Communication
- รีเลย์ที่ตั้งโปรแกรมได้
- มีหัวเซนเซอร์วัดก๊าซแบบคู่

2.5) CTX300
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ analog 4-20 mA และตัวเลือกแบบมีหน้าจอสำรอง
- หัวเซนเซอร์แบบเสียบเข้าและแบบสอบเทียบล่วงหน้า
- หัวเซนเซอร์ประเภท electrochemical, infrared หรือ semi-conductor
- วัดก๊าซประเภท O2, CO2, ก๊าซพิษและก๊าซทำความเย็น
- มากกว่าเซนเซอร์จำนวน 30 ชนิดสำหรับก๊าซพิษส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- รุ่นอินฟราเรดสำหรับวัดก๊าซ CO2
- มาตรฐาน EN14624 อ้างอิงการควบคุมสาร R134a
- สำหรับเชิงพาณิชย์ หรือการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ไม่แบ่งแยก

 

2.6) AirAwareTM
- เครื่องวัดต้นทุนต่ำ
- วัดก๊าซ CO, Cl2, H2S, NO2, SO2, O2, NH3, NO, หรือ HCl
- สามารถตรวจวัด, ส่งสัญญาณและควบคุมได้
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4-20 mAหรือ ModBus RTU
- ใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา
- มีสัญญาณเตือนและกริ่ง

 

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณปัทมนันท์ Tel: 0 2779 8888 ต่อ 166 E-mail: pattamanun@entech.co.th Line ID: @entechsi