Testo Sevaris 2

Testo Sevaris 2 เทคโนโลยีการตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้นแบบไร้สาย ที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนๆ ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม หรือร้านใด ๆ ต่างก็มี WiFi Hot Spot กระจายทั่วไปในทุกที่ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไร้สาย ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์อย่างเรา ๆ มากขึ้น ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท ในฐานะตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดในอุตสาหกรรม ได้นำเข้าเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิ/ความชื้น ภายใต้แบรนด์ Testo ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเยอรมนี ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีไร้สายมาผสมผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกผลค่าอุณหภูมิ/ความชื้น ได้อย่างลงตัวเป็นที่สุด


แล้วเทคโนโลยีนี้ ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างไร

จะขออธิบายให้ฟังกันต่อไป ดังนี้
ทุกวันนี้ เราจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone/Tablet กันมากขึ้นและยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของยุคดิจิตอลนั่นเอง ด้วยความที่ Testo ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

ดังนั้น Testo จึงได้ทำการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิ/ความชื้น (WiFi Temperature/Humidity Data Logger) ซึ่งมีระบบในการรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless) รุ่น Testo Saveris 2 ซึ่งชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งเครื่องมือในห้องต่าง ๆ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น ไม่ว่าจะเป็นในคลังสินค้าของบริษัทหรือศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Ware House Management) บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ (Logistic Management) หรือแม้แต่ในหน่วยงานที่ต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีค่า เช่น ธนาคารเลือด (Blood Bank), ศูนย์กลางควบคุมข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center), ห้องเก็บและจ่ายยาเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่ในระบบการขนส่งอาหารและอาหารแช่แข็ง เพื่อป้องกันและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ใหม่และสดอยู่เสมอ ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นต้น


จะเห็นได้ว่า Testo Saveris 2 ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานได้หลายหลายธุรกิจ แต่ในวันนี้ Ms ENTECH จะขอพูดถึงการประยุกต์ใช้ Testo Saveris 2 ในอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารแช่แข็ง (Food/Frozen Food Industry) กันก่อน

ในการที่จะขนส่งอาหาร/อาหารแช่แข็ง มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิในการเก็บรักษา อุณหภูมิระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ ไปจนกระทั่งการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิของสินค้าสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ปัจจุบัน ในโรงงานอุตสาหกรรม จะให้รถขนส่งสินค้าเข้ามาเทียบ ณ บริเวณจุดขนส่ง จากนั้น จะให้พนักงานเดินตรวจอุณหภูมิภายในคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุอาหาร/อาหารแช่แข็ง เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าอุณหภูมิอยู่ที่ช่วงที่ควบคุมหรือไม่ ซึ่งในวัน ๆ นึง มีการขนถ่ายสินค้าจำนวนหลายสิบรอบ และกว่าที่พนักงานจะทำการตรวจสอบอุณหภูมิแล้วเสร็จ นอกจากจะสูญเสียเวลาแล้ว ยังสูญเสียพลังงาน เนื่องจากต้องมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจวัด


จะดีกว่าไหม หากคุณเพียงติดตั้ง Testo Saveris 2 ไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ตลอดเวลา ผ่าน Smartphone, Tablet หรือ PC หากหัวหน้างานติดประชุมหรือธุระที่ใดก็ตาม ก็ยังสามารถตรวจเช็คการปฏิบัติงานได้ง่าย ๆ ผ่าน Smartphone หรือ Tablet เท่านี้ เทคโนโลยีไร้สาย ก็ได้ถูกนำประยุกต์ใช้ให้การปฏิบัติงานของคุณสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น