ครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

   

 คุณลักษณะเด่น
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง +1,350 oC
- ช่วงการวัดความชื้น 0-100 %RH
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
- ส่งข้อมูลการวัดผ่าน WiFi
- สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบ Internet
- มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS, E-mail
- ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมใช้งานทันที
- สามารถดูผลเป็นแบบตารางและกราฟได้

Brochure >> Click
 

    

 เหมาะกับการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่เลือกใช้)

  • ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บยา
  • ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Server
  • ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงงาน
  • ตรวจวัดอุณหภูมิในห้องตัดแต่ง ห้องแช่แข็ง หรือร้านขายเนื้อสัตว์
  • ตรวจวัดอุณหภูมิในห้างสรรพสินค้า
  • ตรวจวัดอุณหภูมิในและความชื้นในพิพิธภัณฑ์

      

 สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณนันท์นภัส  09-2282-3223