สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเอ็นเทคฯ มีบทความเกี่ยวกับการตรวจวัดค่า TOC ในระบบบำบัดน้ำเสียมาฝากกันค่ะ

ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary treatment) มักมีการตรวจวัดค่า Biological Oxygen Deman (BOD) เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึง ปริมาณการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจัดเป็นวิธีการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ทางอ้อม การตรวจวัดค่า BOD เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ว่าในน้ำตัวอย่างมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมากน้อยเพียงใด 

ในขณะที่การตรวจวัดค่าปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total organic carbon, TOC) เป็นวิธีการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียเชิงปริมาณทางตรง  ดังนั้นในปัจจุบันการวิเคราะห์ค่า TOC จึงถูกใช้เป็นพารามิเตอร์ในการบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ควบคู่กับการวิเคราะห์ค่า BOD และ COD รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม ยา และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

จุดประสงค์ของการตรวจวัด TOC ในแต่ละ Application

- ทางด้านสิ่งแวดล้อม : ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในแหล่งน้ำธรรมชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติสูญเสียความสมดุล
- อุตสาหกรรมยา : ในขั้นตอนการผลิตยามีโอกาศปนเปื่อนข้าม (Cross Contamination) ระหว่างขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะมาจากองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตในขั้นตอนก่อนหน้า หรือวัตถุดิบอื่นๆ (สบู่, สารตัวพาอื่นๆ) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดค่า TOC มีหลายอย่าง เช่น ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของอินซูลินไปกับยารักษาโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ในกระบวนการผลิต Water For Injection (WFI) ยาที่ใช้ฉีดในร่างกาย จำเป็นจะต้องควบคุมระดับค่า TOC ให้ต่ำกว่า 500 ppb เพื่อให้มันใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนของสารต่างๆ
- ระบบบำบัดน้ำเสีย : การติดตามประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
-  การผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ Semi-conductor : ต้องใช้น้ำที่สะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียหาย

จุดเด่นของเครื่องวัด TOC รุ่น 9210p Online Total Organic Carbon Analyzer
1. ตัวเครื่องมีหน้าจอสีแบบสัมผัส ขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย รวมทั้งออกแบบมาให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
2. ใช้หลักการ Heated sodium persulfate oxidation สารอินทรีย์ถูกออกซิไดซ์ให้เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และใช้เทคนิค Non-dispersive infrared (NDIR) เพื่อตรวจวัดค่า CO2
3. สารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยา เป็นสารเคมีมาตรฐานที่หาซื้อได้ทั่วไป ราคาไม่แพง
4. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน USEPA 415.3 (สำหรับแหล่งน้ำ, น้ำดื่ม) และ SM5310 C (น้ำเสีย)
5. มีส่วนประกอบของ Heater &Thermocouple ช่วยรักษาอุณหภูมิในระหว่างทำปฏิกิริยาให้คงที่
และได้ค่าการตรวจวัดที่มีความถูกต้อง
6. เพื่อความแม่นยำในการตรวจวัดสามารถทำกราฟเทียบกับผลจากห้องปฏิบัติการ
7. ช่วงการตรวจวัดค่า TOC  ตั้งแต่ 0.05 – 25 ppm/ 5 - 250 ppm
8. สอบเทียบได้ 2 จุด โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP)
9. ค่าความถูกต้อง +5%
10. ตรวจวัดค่า TOC อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 4-9 นาที ต่อตัวอย่าง
11. มี Input relay = 2, Output relay = 2 และ 4-20 mA = 2
12. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ผ่าน Ethernet หรือ USB ได้ในรูปแบบไฟล์ CSV
(Comma Separated Value)ซึ่งสามารถเปิดผ่านโปรแกรม Excel

_______________________________________________________________________________________________

สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ :  คุณธนาภา
Tel : 02 779 8888 ต่อ 161
Email : thanapa@entech.co.th
Line ID : @entechsi