บริษัท เอ็นเทคฯ ได้จัดกิจกรรมงานกินเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมพี่พบน้อง ในวันที่ 05 ม.ค. 2561 เพื่อให้พนักงานชาวเอ็นเทคฯ ได้พบปะพูดคุยกัน และร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน