เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอด testo 270

           ทาง testo ได้ผลิตเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอด รุ่น testo 270 โดยเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดนั้นเป็นแบบ Capacitive sensor ที่ติดตั้งอยู่บริเวณปลายโพรบเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ (TPM) ในน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้น้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25  ทางเอ็นเทคฯ จึงขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบปริมาณสารโพลาห์ testo 270 ซึ่งเครื่องนี้ใช้งานง่าย ขนากกะทัดรัด โดยสามารถจุ่มลงไปในตัวน้ำมันได้โดยตรง และค่าการวัดจะขึ้นที่จอแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว (ประมาณ 30 วินาที)

คุณลักษณะเด่นของเครื่อง testo 270
– ใช้งานง่าย
– มีฟังก์ชั่นการเตือนหากเกินค่าที่ตั้งไว้
– คงค่าการวัดล่าสุดโดยอัตโนมัติสารโพลาร์ คือ สารประกอบที่มีขั้ว เช่น กรดไขมันอิสระ โมโนกลีเซอร์ไรด์  ไดกลีเซอร์ไรด์ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากสารไตรกลีเซอร์ไรด์ที่เป็นสารไม่มีขั้วที่อยู่ในน้ำมันถูกไฮโดรไลซิส ออกซิไดซ์และโพลิเมอร์ไรซ์ หรือถูกเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สารโพลาร์เกิดขึ้นในน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะน้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในปริมาณสูง อันตรายที่เกิดจากสารโพลาร์ทำให้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ

testo 270 หน้าจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ อ่านค่าการวัดได้ง่าย และมีฟังก์ชั่นการเตือนหากค่าที่วัดได้เกินจากค่าที่กำหนดไว้ โดยจะแสดงเป็นสถานะสีที่หน้าจอ คือ

– สีเขียว คือ ปริมาณสารโพลาร์น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้
– สีส้ม คือ ปริมาณสารโพลาร์มีค่าอยู่ระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้
– สีแดง คือ ปริมาณสารโพลาร์มากกว่าค่าที่กำหนดไว้

การทำความสะอาดเครื่อง testo 270
testo 270 สามารถทำความสะอาดโดยล้างผ่านน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อล้างไขมันที่ติดบริเวณเซ็นเซอร์ให้หลุดออกไป  นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดเครื่องมือได้โดยน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน และล้างผ่านน้ำ จากนั้นซับด้วยผ้าขนหนูชนิดอ่อนนุ่มอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้วัตถุมีคมทุกชนิดในการทำความสะอาดเซ็นเซอร์


คลิกดูวิดีโอเพิ่มเติม