ปลอดภัย :  แจ้งเตือนทางอีเมล SMS หรือบนเว็บไซต์โดยตรง หากข้อมูลอุณหภูมิความชื้นมีความผิดปกติ
เชื่อถือได้ :  บันทึกอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
ลดต้นทุน :  ลดเวลาในการจัดทำรายงานการวัด
ตรวจสอบได้ : ซอฟต์แวร์ testo Saveris สอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR Part 11
มีความยืดหยุ่น :  สามารถเพิ่มจุดการวัดได้ทุกเวลา ให้ครอบคลุมพื้นที่การวัด โดยไม่กระทบต่อพื้นที่เดิม

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น CFR  สำหรับ testo Saveris ตรงตามข้อกำหนดความต้องการของ FDA’s 21 CFR Part 11 และเป็นที่ยอมรับได้โดยการรับรองจากสถาบัน Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering จากประเทศเยอรมนี จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคควบคุมของอุตสาหกรรมยา
ตัวซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์พร้อมกันหลายเครื่อง(ไลเซนส์แบบ Multi–user) ซึ่งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น CFR มีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่น่าสนใจนอกเหนือจากฟังก์ชันพื้นฐานของรุ่น Professional เช่น
• ฟังก์ชั่นที่สอดคล้องตาม 21 CFR Part 11 (ตรวจสอบได้)
• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดสรรสิทธิ์ในการใช้งานสามระดับโดยผู้ดูแลระบบ
• Audit trail สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังการใช้งานของผู้ใช้ในระบบ
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณพณิชรัตน์  ก้านจันทร์  โทร: 092-282-3339 Line ID: @entech