เครื่องวัดความเร็วลมและคุณภาพอากาศภายในอาคาร

• เมนูการวัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดอัตราการไหล, ค่า K-factor, 
  ระดับความปั่นป่วน, ความร้อน/ความเย็นด้านขาออก, อุณหภูมิ 
  ความชื้น (สำหรับตรวจสอบการเกิดเชื้อรา) และการวัดในระยะยาว
• การใช้งานที่หลากหลาย ด้ามจับสามารถต่อกับหัววัดได้ทุก ๆ ประเภท 
• ข้อมูลการวัดทั้งหมดรวมกันอยู่ภายในเครื่องเดียว 
• แสดงค่าการวัดพร้อมกันได้ 3 ค่า
• บันทึกหน่วยความจำภายในเครื่องได้สูงสุด 7,500 ข้อมูล
• เชื่อมต่อผ่าน USB สำหรับส่งออกข้อมูล
   และมีอุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์ผลการวัด
• ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ AA
 
testo 440 
ชุดสำหรับวัดความเร็วลม และคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกอบด้วย 
- หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง และมีฟังก์ชั่นในการถ่ายโอนข้อมูล
- หัววัดแบบใบพัดขนาด 100 mm เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
- หัววัดแบบ Hot wire ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
- ก้านโพรบสามารถยืดได้ 0.85 เมตร เชื่อมต่อผ่านสาย (1.8 เมตร)
- กระเป๋าใส่เครื่องมือ

testo 440 delta P
ชุดสำหรับวัดความเร็วลม และคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกอบด้วย 
- เซ็นเซอร์วัดความดันต่าง มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง และมีฟังก์ชั่นในการถ่ายโอนข้อมูล
- ด้ามโพรบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ
- หัววัดแบบ Hot wire ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- หัววัดแบบใบพัดขนาด 100 mm ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
- ก้านโพรบสามารถยืดได้ 1 เมตร และข้อต่อ 90o ที่พอดีกับหัววัดทั้ง 2 แบบ
- กระเป๋าใส่เครื่องมือ