การจัดส่งสินค้า

อัตราค่าบริการขนส่งสินค้า และระยะเวลาการส่งสินค้า

*** 1. กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง
1.1 โดยบริษัทขนส่งเอกชน : SCG Express
- ทั่วประเทศไทย ค่าบริการขนส่ง 100 บาท ถึงปลายทางใน 1-2 วันทำการ
- พื้นที่พิเศษ (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) ค่าบริการขนส่ง 150 บาท ถึงปลายทางภายใน 2-4 วันทำการ
- พื้นที่ที่ยังไม่เปิดให้บริการ ได้แก่ พื้นที่ เกาะกูด, เกาะลันตา, เกาะขาม เป็นต้น และบางอำเภอ เช่น อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
- เจ้าหน้าที่ SCG Express จะเข้ามารับสินค้าที่เอ็นเทคฯ ทุกวันทำการ ช่วงเวลา 14.00 น.

1.2 โดยไปรษณีย์ไทย : แบบด่วนพิเศษ EMS
ทั่วประเทศไทย ค่าบริการขนส่ง 100 บาท
ระยะเวลาจัดส่งถึงปลายทาง :
- ส่งภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุุมธานี และสมุทรปราการ) ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.
- ส่งจากพื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น หรือภาคอื่น-กรุงเทพฯ ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
- ส่งภายในพิ้นที่ปลายทางภาคเดียวกัน ถึงปลายทางวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
- ส่งจากภาคอื่นถึงพื้นที่ปลายทางอื่นๆ ถึงปลายทางภายใน 2-3 วัน
- เจ้าหน้าที่จัดส่งของเอ็นเทคฯ จะมีคิวส่งทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยออกจากเอ็นเทคฯ ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.


*** 2. กรณีไม่มีสินค้าพร้อมส่ง 

- รอรับสินค้าภายใน 30 - 60 วัน
- วิธีการจัดส่งอ้างอิงตามข้อกำหนด 1

*** จัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ราคาสินค้าไม่รวมVat7%)

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.