เครื่องวัดฝุ่นและความทึบแสงจากปล่องระบาย

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย