วิธีการชำระเงิน

การชำระสินค้า

1 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
หมายเหตุ กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม 3% ของราคาสินค้า

2 ชำระเงินสดโดยโอนผ่านธนาคาร

หมายเหตุ หลังจากที่ท่่านชำระเงินแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
E-mail : info@goodmeters.com หรือ Lind ID : @goodmeters 

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.