เงื่อนไขการเช่า

เงื่อนไขการเช่าสินค้า
ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า
ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการเช่า หากมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อคุณพัชรี โทร 02 779 8888 ต่อ 441

 เอกสารประกอบการเช่า 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า หรือผู้รับเครื่องมือ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าโทรสอบถามสถานะเครื่องมือได้ที่คุณพัชรี เบอร์ 09-2829995 เพื่อตกลงการชำระเงินค่าประกันเครื่องมือและรายละเอียดการเช่า หลังจากโอนเงินแล้วลูกค้ากรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ตามรายละเอียดในหมายเหตุด้านล่าง

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าประกันเครื่องมือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
สาขาประชานิเวศน์ 1 
เลขที่บัญชี 085-206198-5 

- สัญญาเช่าเครื่องมือ 

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Email: service@entech.co.th
2. Fax   : 02 779 8899
3. ส่งที่เจ้าหน้าที่ ณ บริษัท เอ็นเทคฯ ในวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:00-16:00 น. 

 

 

 

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.