วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นด้าน IOTอุตสาหกรรม สำหรับงานด้านเครื่องมือวัดและระบบรักษาความปลอดภัย

-

พันธกิจ

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย
สร้างพันธมิตรธุรกิจและพัฒนาโซลูชั่นด้านไอโอทีอุตสาหกรรม
ส่งมอบคุณค่า พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความผูกพันลูกค้า
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย
สร้างค่านิยมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน และระบบการจัดการความรู้

ค่านิยมองค์กร


 

 

 

Cookie Notice.
This websites use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.